Refund Policy

Kalaallisut:

(Se længere ned for dansk. For English, scroll down).

 

Utertitsineq:

Naliginnaasumik utertitsineq taarsiinerlu ajorpugut, pisiassat tunniutereeraangata.

Pisianik utertitsineq immaqaluunnit taarsiineq atuutissappat, pisiatit aserorsimasariaqarput tunniunneqarnermi.

Aseroqqaneq paasisassaavoq, pisiap puua ajoquseqqalluni, putusimalluni iluaniittorlu innarligaalluni. Pisiaq aseroqqasutut isigineqarsinnaavoq, pisiap ulloq qaangiuttoornissaa tunniunneqarnermi qaangerneqarsimappat. Pisiaq sajutsinneqarsimasoq, puua imillutsitersimasoq/peqitersimasoq aserortutut isigineqarnavianngilaq. Pisiap puua pisisumik ammarneqarsimappat, sequmittutut isigineqarnavianngilaq. Pisiap kiassusaa aserorsimaneranik nalilernissaanut ilaatinneqarnavianngilaq. Kisiannili qerisussat aassimappata, qerisussaanngittullu qerisimappata aseroqqasutut nalilerneqarsinnaapput.

 

Pisiat allat utertinneqarsinnaanngitsut:

-Gavekortit

 

Utertitsineq taarsiinerlunniit naammassissagutsigit pisinermut uppernarsaammik pisariaqarpugut. Saniatigut assimik massakkorpiaasumik uppernarsaatitut pisariaqarpugut (tunniussinermiit akunneq affaq iluani), utertitsineq taarsiinerluunnit akuerissagutsigut naammassissallugulu. Taamaattoqartillugu uppernarsaatit pisariaqartitagut (kvittering pisiarlu assia) uunga nassiussuatit, jajja@outlook.dk, sukkasuumik sullinneqarumallutit.

 

Pisiat utertinniaqinagu pisiap sanannittuanut.

 

Utertitsineq taarsiiffigitinnerlu (atuutissappata):

Uppernarsaatit piumasaqaatimiittut tigugutsigit, periarfissaq sukkanerpaaq iluani tunniussiffimmukassaagut pisiarlu aserorsimasoq misissoriartorlugu. Utertitsinermut piumasaqaatit eqquutippata ingerlaannaq nutaamik taarsiissaagut. Utertitsinermut piumasaqaatit eqquutippata aamma pisiap akiata nalinga utertissinnaavarput. Taassumap saniatigut mailimik nassiussiumaarpugut, utertitsineq/taarsiinerlu pillugu akuersineq immaqaluunnit itigartiineq. Akuerisaaguit, aningaasatigullu taarsiiffigitinniaruit suliarineqassaaq, aningaasatigullu taarsiiffigitinnerit nammineq akiliiffinniit kontomut piffissap aaliangersimasup iluani ikissalluni.

 

Utertitsinerit allat:  

Imigassat aalakoornartortalinnik pisisoorsimaguit inatsisit malillugit piseqqusaanermi ammasarfiit avataani (ass. nal. 18.01), akiliutitit utertissavagut - pisinerpit akia tamaat immaqaluunnit imigassat aalakoornartortallit akiisa nalingi. Imigassat aalakoornartortalinnik pajunngisaannassaagut, pisineq akiliinerlu Kalaallit Nunaanni inatsisit eqqorsimanngikkunigit.   

 

Aningaasatigut taarsiiffigitinnerit kingusinaarsimasut tammaqqasulluunnit (atuutissappat):

Aningaasatigut taarsiiffigitinnissat nakkarsimanngippat, siullermik bankimi konto takoqqaaruk. Tulliuttutullu bankit atassuteqarfigiuk. Eqqumaffigiulli piffissaq ilaatigut ingerlaqqaarsinnaasarmat aningaasat kontomut nakkarnissaannut. Ilitsersuutigut malereersimagukkit, aningaasatigullu taarsiiffigissutitit suli nakkarsimanatik, atassuteqarfigitigut uunga jajja@outlook.dk.

 

 

Tunissutissiat:

Pisiaq pisiarineqarnerani tunissutissiatut naqinneqarsimappat, ilinnullu toqqaannaq tunniussatut nassiussimallugu, pisiap nalinganik gavekortimik tunineqassaatit. Pisiaq tigoreerutsigut, gavekort illit mailinnut nassiussuarput.

Pisiaq pisiarineqarnermi tunissutissiatut naqinneqarsimanngippat, immaqaluunnit tunniussisoq imminut nassiussimappagu ilinnut tunniussamaarlugu, tunniussisoq utertiffigissuarput, paasissavaalu pisiaq utertissimagit.

 

Pajunneq:

Pajunnermut akiitsut utertinneqarsinnaanngillat. Pisianiit angingaasanngorlugit utertitsiguit, pajunnermi akiitsut peeqqaarneqassapput. Pajussinermut akiitsut taamaallaat utertinneqarsinnaapput, pisiat tamarmik utertitsinermut piumasaqaatit eqqorunikkit, tamarmillu utertinneqarlutik nutaanillu taarserneqarnatik.

 

Apeqqutaalluni sumi ineqarnersutit sullinneqarnissat pisianillu taarsiiartornissarput piffissaa nikerarsinnaavoq.

 ------------------------------------------

Dansk:

Vare returnering:

Vores politik er som udgangspunkt, at der ikke er returnering og bytning af varer, når de er leveret.

For at være berettiget til at returnere eller erstatning af vare, må din vare være ødelagt ved leveringstidspunktet.

Ødelagt er forstået som skade på emballagen i den grad, at der eksempelvis er gået hul og indholdets integritet beskadiges. En vare betragtes som ødelagt, hvis varens udløbsdato er overskredet ved leveringstidspunktet. En rystet vare eller buler/bøjning af varens emballage betragtes ikke som ødelagt. Når en vare er åbnet af kunden betragtes varen heller ikke som ødelagt. Temperaturen af varen er ikke med i evalueringen af skaden af varen. Det gælder dog ikke, hvis frosne varer er smeltet eller normale varer er frosne. I sådanne tilfælde kan en vare blive betragtet som ødelagt.

 

Andre varer som ikke kan returneres:

-Gavekort

 

Vi kræver kvittering eller bevis for køb, for at gennemføre din returnering eller erstatning. Vi kræver ligeledes et øjeblikkeligt billede som bevis for skade (indenfor halv time for leveringstidspunktet), for at gennemføre din returnering eller erstatning. I sådanne tilfælde sender du beviserne til jajja@outlook.dk for at få hurtig kundeservice.

 

Vær venlig ikke at sende dit køb tilbage til producenten.

 

Returnering eller refundering (hvis gældende):

Når vi modtager de påkrævede beviser, vil vi hurtigst muligt komme hen til leveringsadressen og inspicere det ødelagte vare. Hvis politikken for returnering opfyldes, erstatter vi varen med det samme. Hvis politikken for returnering opfyldes kan vi ligeledes refundere prisen for varen. Derudover vil vi sende en mail med godkendelse eller afvisning af returnering/refundering. Hvis du er godkendt, så vil din eventuelle refundering blive behandlet, og en tilbagebetaling vil automatisk komme ind til din kredit kort eller original metode for betaling indenfor et bestemt tidspunkt.

 Andre refunderinger:
Hvis du ved et uheld formår at købe alkohol udenfor åbningstiderne givet af Grønlands alkohollov (eksempelvis kl. 18.01), refunderer vi den køb - enten prisen for hele købet eller prisen for drikke med alkohol. Vi vil under ingen omstændigheder levere drikkelse med alkohol, hvis købet er foregået udenfor Grønlands lov om salg af alkohol. 

Forsinkede eller forsvundne refunderinger (hvis gældende):

Hvis du stadig ikke har modtaget din refundering, først tjek din bankkonto igen. Dernæst kontakt din bank, der kan gå noget tid, før din refundering bliver synlig.

Hvis du har gjort alt dette og du stadig ikke har modtaget din refundering, kontakt os da på jajja@outlook.dk.

 

Gaver:

Hvis varen er markeret som en gave, da det blev købt og leveret direkte til dig, så vil du modtage en gavekredit for værdien af din returnering. Når vi har modtaget varen, vil vi sende en gavekort til dig gennem mail.

 

Hvis varen ikke er blevet markeret som gave ved købet, eller gavegiveren har fået leveret til sig selv for at give dig det senere, vil vi således refundere til gavegiveren, og hun/han vil finde ud af, at du returnerer varen.

 

Levering:

Leveringsgebyr kan ikke refunderes. Hvis du modtager en refundering, vil leveringsgebyret blive modregnet fra refunderingen. Leveringsgebyret vil kun blive refunderet, hvis alle købte varer opfylder kravet for politikken for returnering, og de alle bliver afleveret tilbage og ikke bliver erstattet.

 

Afhængig af, hvor du bor, kan tiden for service og eventuelle erstatninger variere.

 -------------------------------------------

English:

Returns:

Our policy is no refund or exchange.

To be eligible for a return, exchange or replaced, your item must be broken at the time of delivery.

Broken is understood as damage to sealing and damage of the items integrity. An item is considered broken, if the expiration date is past due at the time of delivery. A shaken item or bending of packaging is not considered broken. An item opened by the customer is also not considered broken. The temperature of the item is not included in consideration of the level of damage of the item. This does not count for frozen goods being melted or unfrozen good being frozen. In this case, the item can be considered broken.

 

Additional non-returnable items:

Gift cards

 

To complete your return, exchange or replacement, we require a receipt or proof of purchase. To complete your return, exchange or replacement we also require an emediate picture as proof (within the half hour of delivery time). Send various proofs to jajja@outlook.dk to recieve fast customer service.

 

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

 

Refunds (if applicable):

Once we receive the proofs required, we will go to your delivery address as fast as possible and inspect the broken item. If the return policies are met, we will replace the item immediately. If the return policies are met, we can also refund the amount of cost of the item. Otherwise, We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Other refunds:
If by fault or accident, you manage to purchase alcohol outside the provided laws of Greenland (e.g 18.01 o’clock) , we will refund that particular purchase – either the whole funding or the price of the alcoholic beverages. We will under no circumstance deliver any beverages with alcohol, if the purchase have happened outside the required laws of Greenland.

 

Late or missing refunds (if applicable):

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at jajja@outlook.dk.

 

Gifts:

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

 

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he/she will find out about your return.

 

Shipping:

Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund. The delivery cost will only be returned, if all the purchased items fulfill the return policy and are being returned and not replaced.

 

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

 

Sale

Unavailable

Sold Out